בנייה ירוקה העתיד ירוק יותר

בנייה ירוקה

בנייה ירוקה, בנייה אקולוגית, בנייה הוליסטית או בנייה בת-קיימא היא גישה מערכתית כוללת לתכנון בנייה ושימוש של אנרגיה אוויר מים מתוך התחשבות בסביבה וביכולתה לתמוך בקיום מבנה מבלי לייצר הרס אקולוגי או בזבוז משאבים מתכלים אשר יהוו מטרד בהמשך. מטרת הבנייה הירוקה ליצור סביבת שהייה (מגורים /עבודה ועוד) בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה

גישה זו נועדה להשפיע על האדם אשר משתמש בבניינים על מנת לדאוג לבריאותו הנפשית והפיזית  והן על הקבלנים הבונים אותם, על ידי צמצום הצריכה של המשאבים המתכלים ושיפור התנאים בסביבה הבנויה. בנייה ירוקה עשויה גם לתרום למניעת תסמונת הבניין החולה

 

עקרונות בתכנון ירוק

להשגת מטרות אלה, נעשה שימוש במספר אסטרטגיות, כמו בידוד יעיל של הגג על ידי גגות ירוקים או גגות לבנים, יצירת בידוד מתוכנן של הקירות והחלונות, ניצול מסה תרמית ובידוד תרמי לחיסכון באנרגיה

בנייה ירוקה (Green Architecture) בניה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, בניה ותפעול של אשר נועדה לחסוך באנרגיה, מים וחומרי גלם, ומיושמת משלב התכנון המוקדם ועד איכלוס המבנה

מטרת הבנייה הירוקה ליצור סביבה בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, בחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה

 :חסכון זה בא לידי ביטוי ב-4 תחומים עיקריים

א.אנרגיה

ב. מים

ג. קרקע

ד. חומרים

הדבר נעשה בין היתר על ידי ניצול מרבי של מי נגר עילי להשקיה שימוש חוזר לא לשתייה או להחדרה למי התהום ויבטיח שילובו בנוף, תוך מזעור היקף עבודות העפר (חפירה או מילוי). שימוש באביזרים חוסכי מים ואנרגיה. אחד העקרונות הראשיים והחשובים של בנייה ירוקה הוא שימוש במקורות אנרגיה נקיים ומתחדשים כגון שמש ורוח. כאמור בנייה ירוקה מתייחסת אף יותר מבניית הבניין לתפעולו במשל חייו יעילותו האנרגטית והיכולת להשתמש בבניין זה לארוך זמן בניצול משאבים מינימאלי וחכם. יצירת איוורור טבעי ותאורה טבעית על מנת להטיב עם היושבים בבניין וביעילות אנרגטית