הליך  ההתעדה עבור תקן 5281 לבניין ירוק

התעדה לתקן בנייה ירוקה 5281
התעדה עבור כל פרוייקט בנייה היא חיונית והכרחית בכל מבנה אשר נבנה באחת מ 15 הערים הגדולות בישראל

 מטרת התקן 5281 שהתקבל בפורם 15 הערים הגדולות היא לייצר סטנדרט אחיד לבנייה בת קיימא אשר תידע להטיב עם הסביבה היזם ועם משתמש הנכס בסופו של עניין. מתוך רצון בנכס אשר יאפשר חוויה הוליסטית והרמונית של האדם עם הנכס והסביבה עם הנכס, נקבעו כללים וקטגוריות סדורות אשר מהוות סולם ניקודי על מנת להגיע לקבלת תו תקן ירוק . על מנת לעמוד בתנאי התקן יש להעזר במלווה בנייה ירוקה מומחה אשר יוכל להתוות אסטרטגיה ודרך עבודה על מנת לעמוד בניקוד בצורה הטובה ביותר והיעילה ביותר לסביבה וליזם . מתוך הבנה כי אם בנייה ירוקה תהפוך נטל כלכלי ובירוקרטי על היזם יפגע העניין באינטרס הציבורי בבנייה ירוקה משתדלים המשרדים לבנייה ירוקה ומכוני העתדה לעבוד בצורה היעליה החסכונית והמירה ביותר מתוך התחשבות בסביבה ובאדם אך גם בצרכיו הכלכלים של מנהל הפרוייקט 

Israel_Ministry_of_the_Environment_Logo.


הדרישה לעמידה בתקן
והליך הניקוד

 

כל בניין חדש  נדרש לצבור לפחות 55 נקודות על מנת לקבל מעמד של "בניין ירוק

 דרישות ועדות התכנון בערים דורשות עמידה בכוכב אחד – כלומר מעבר של 55 נקודות לפחות

טבלת דירוג הנקודות לתקן 5281

 

בניין חדש ירוק – כוכב אחד                      55-64

בניין חדש ירוק – שני כוכבים                   65-74

בניין חדש ירוק – שלושה כוכבים             75-82

בניין חדש ירוק – ארבעה כוכבים             83-89

בניין חדש ירוק – חמישה כוכבים             90

 

דירוג בניינים בניינים ירוקים – שיפוץ

בניין משופץ ירוק – כוכב אחד                  40-49

בניין משופץ ירוק – שני כוכבים                50-59

בניין משופץ ירוק – שלושה כוכבים          60-67

בניין משופץ ירוק – ארבעה כוכבים          68-74

בניין משופץ ירוק – חמישה כוכבים         75  או יותר

מהו ההליך של המכון בהתעדה לתקן 5281

שלב ראשון – יוצרים איתנו קשר לפני התחלת הבניה בפועל באתר אנו נפגשים עם היזם והקבלן ומעריכים את גודל ומורכבות הפרוייקט, הערכה של תכנון הבניין וסביבתו  עם דגשים נקודתיים להיתר הבניה, תוך שימוש בתכניות עבודה, מפרטים טכניים והיתרי בניה . בסיום שלב זה ינתן לבניין דירוג זמני עד לתום הפרוייקט

שלב ב' – הערכה של הבניין לאחר תום הבנייה, שמטרתה לאשר את הדירוג שהתקבל בשלב א', כלומר לאשר שעבודות הבניה והפיתוח בוצעו על פי התכנון וכפי שנדרש
. התוצאה מהווה את הדירוג הסופי של הבניין